Životopis

Nagy ENZOE ZoltanVýtvarné umenie je neustálym objavovaním nového. Toho, čo nikdy predtým nejestvovalo. V tom je jeho poslanie a význam. Hodnotu umeleckých diel vždy docenila iba vyspelá spoločnosť.

Zoltán ENZOE Nagy sa narodil v roku 1970 v Komárne. Študoval na Strednej umeleckej priemyselnej škole v Košiciach. V štúdiu pokračoval na teologickej fakulte Univerzity Karlovej, a v ateliéroch Akadémie múzických umení v Prahe. Tvorivú cestu začal pod vedením osobnosti československej fotografie, Tibora Huszára. Začiatkom 90-tych rokov XX. storočia sa začal pod vplyvom otca Menyhérta Tiszaiho Nagya systematicky venovať maľbe. Študoval umenie starých majstrov. Vizuálnu reč umeleckej tvorby. Dnes sa majster Enzoe venuje výtvarnému odkrývaniu krajiny z rôznych farebných uhlov. Hľadá v nej tú najkrajšiu, najzaujímavejšiu ale i najproblematickejšiu časť. Čarovnú prírodu. Krajinomaľbu strieda s náročnými portrétmi. Autor zvláda figurálne témy ľahkosťou a nadhľadom.

Jeho tvorivý potenciál sa však naplno uplatňuje v monumentálnej maľbe, kde šokuje pohľadom na život a jeho pravdy prikázania. Autor má vo svojej tvorbe iba jeden motív ženskej krásy. A pracuje iba s jednou témou v jej najpestrejších rovinách. S psychológiou vzťahov surreálneho a živého života. Kruto a pritom jasne a pôsobivo. Zlo nevie jestvovať, keď sa mu strhne náustok večného úsmevu pretvárky a podrazov.

Zoltán ENZOE Nagy je členom združenia tvorivých umelcov Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci (TICCE), zakladajúcim členom Domu tvorby v Aranyosapáti a tvorivých dielní v Csarode (Maďarsko). Zúčastnil sa mnohých kolektívnych a samostatných výstav. Jeho výtvarné diela sú v zbierkach súkromných a galerijných fondov renomovaných zberateľov v mnohých štátoch sveta. Na medzinárodných festivaloch umenia obdržal najvyššie ocenenia (Tretia špeciálna cena medzinárodnej odbornej poroty, 2008, Taliansko, Špeciálna cena kritiky, 2009, Taliansko, Mimoriadna cena mesta Porto Sant'Elpidio, 2009, Taliansko).

 

 

/Phdr.Ľuboslav Moza, kunsthistorik/


Narodil som sa v júli roku 1970 v Komárne. Od svojich druhých narodenín žijem v Medzibodroží, v Malom Horeši. Stredoškolské štúdium som zahájil na Strednej umeleckopriemyslovej škole v Košiciach, ale zmaturoval som na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach. V štúdiu som pokračoval na teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, popritom som na Akadémi Muzických umení navštevoval kurzy umeleckej fotografie. Umeleckú dráhu som začínal fotografovaním - mojim majstrom bol fotograf Tibor Huszár. Neskôr, začiatkom 90-tych rokov minulého storočia som sa pod vplyvom mojho otca Menyhérta Tiszaiho Nagya začal zaoberat malbou. V prvých rokoch som samozrejme hladal vlastné výrazové prostriedky - popri otcovi ma učili aj košickí maliari Štefan Filep a Dušan Baláž a učil som sa aj z obrazov starých majstrov. Poviem úprimne, rád skúšam nové techniky. Tematika mojich obrazov je taktiež velmi rôznorodá - fantazijné obrazy, portéty - od lyrických až po ironicky groteskné - treba však vediet, že osoby, ktoré malujem mám rád v ich rôznorodosti a malujem ich s láskou v ich kráse a chybách. V tvorbe neobchádzam ani krajinu - pri jej zobrazovaní hladám extrémne situácie, neobvyklé témy, osvetlenie. Musím sa priznat, že často spracovávam v sebe svoje dojmy z filmu alebo prečítanej knihy, a tieto témy niekedy aj namalujem. Zúčastnil som sa mnohých kolektívnych výstav TICCE - spomedzi nich chcem vyzdvihnúť výstavy v Budapešti, Kisvárde v Maďarsku, ďalej v pravidelne v Košiciach, Trebišove, Kráľovskom Chlmci a Veľkých Kapušanoch ako aj v mnohých obciach Medzibodrožia. Samostatne som vystavoval vo Vaji v Maďarsku a v Kráľovskom Chlmci. Fotografické výstavy som mal v Prahe a vo Vaji v Maďarsku, a zúčastnil som sa aj jubilejných výstav pod názvom "150 rokov fotografie" v Košiciach a Prahe. Som členom TICCE - združenia tvorivých umelcov Medzibodrožia a Použia v Královskom Chlmci, som zakladajúcim clenom Domu tvorby v Aranyosapáti a Tvorivej dielne v Csarode (Maďarsko). Som pravidelným úcastníkom výtvarných plenérov TICCE a som jedným z organizátorov výtvarných táborov v Aranyosapáti a Csarode.